Najlepsze firmy oferujące darmowe pożyczki

Ostra konkurencja na rynku finansowym powoduje uatrakcyjnianie propozycji dla zainteresowanych pożyczkami. Im lepsza oferta, tym większe prawdopodobieństwo, że klient zaciągnie niejedno zobowiązanie, jeśli współpraca będzie się układać pomyślnie dla obu stron.

KWOTY DO 1000 ZŁ

Pierwszą naszą propozycją jest firma Filarum. Od firmy jesteś w stanie wyciągnąć równe 1000 zł na dowolny cel oraz na dowolne wydatki – twoje potrzeby nie są pod kątem pożyczki weryfikowane w żaden sposób. Pieniądze możesz pożyczyć na maksymalnie trzydzieści dni, dopiero po tym czasie możesz się spodziewać dodatkowych opłat – kar za niesolidne spłacanie zadłużenia. Pożyczka przeznaczona jest dla polskich obywateli, którzy znajdują się w przedziale wiekowym między dwadzieścia a siedemdziesiąt sześć lat. Obowiązkowe jest również posiadanie własnego numeru telefonu komórkowego, a także posiadanie otwartego konta w jakimkolwiek banku.
1000 złotych pożyczysz również od POLOżyczki. Tutaj również obowiązkowym terminem spłaty zadłużenia jest jeden miesiąc. W tym przypadku jednak pieniądze mogą otrzymać posiadacze polskiego obywatelstwa, ale już od osiemnastego roku życia, również maksymalnie do siedemdziesiątego szóstego. Warunkiem koniecznym jest posługiwanie się pocztą elektroniczną oraz elektronicznym dostępem do własnego konta bankowego. Pożyczkodawca zastrzega sobie również, że kandydat musi posiadać stałe źródło utrzymania, a także nie może uczestniczyć w żadnym postępowaniu komorniczym. Sprawdzane są również dokładnie wszystkie możliwe rejestry dłużników – pożyczkobiorca nie może znajdować się w żadnym z nich.
Kolejną propozycją zdobycia tysiąca złotych za pomocą Internetu jest firma SohoCredit. 1000 złotych będzie w tym przypadku twój, jeśli swoje zobowiązanie zdołasz spłacić w przeciągu równo trzydziestu dni. Do wzięcia pożyczki koniecznie trzeba posiadać własny numer telefonu komórkowego, a także założone indywidualne konto bankowe. Klientami mogą zostać osoby w wieku między dwadzieścia a siedemdziesiąt sześć lat.

KWOTA DO 1500 ZŁOTYCH

Wśród jednej z pierwszych propozycji pożyczek do 1500 złotych należy wymienić firmę Ale Gotówka, możliwą do pożyczenia na standardowe trzydzieści dni. Z propozycji mogą skorzystać klienci w przedziale wiekowym między osiemnaście a, tym razem, siedemdziesiąt pięć lat. Zainteresowani są zobligowani do posiadania własnego, indywidualnego rachunku bankowego, a dodatkowo muszą przejść przez weryfikację pod kątem niezalegania z płatnościami. Kandydat nie może być wpisany w rejestry dłużników, takie jak KRD czy BIK, BIG oraz inne. Jeśli osoba widnieje w takim rejestrze, nie może ubiegać się o przyznanie pożyczki na promocyjnych warunkach.
Darmowe pożyczenie 1500 złotych jest możliwe również za pośrednictwem serwisu HaloPożyczka. W tym wypadku propozycja jest analogiczna do warunków przedstawionych przez Ale Gotówkę, więc może z niej skorzystać każda osoba w wieku między osiemnaście a siedemdziesiąt pięć lat. Wymogami koniecznymi jest posiadanie swojego konta w banku, trzeba również przejść przez procedury weryfikacyjne. Promocyjne warunki pożyczki nie obejmują osób widniejących w Krajowym Rejestrze Dłużników czy w Biurze Informacji Kredytowej. Pożyczka przyznawana jest na standardowe trzydzieści dni.
Kolejna propozycja dotyczy firmy pożyczkowej Miloan. Tutaj również czas możliwy na spłatę to okrągły miesiąc. Z promocji może skorzystać każda osoba, która ukończyła dwudziesty drugi rok życia. Maksymalny wiek osoby chcącej zaciągnąć pożyczkę nie jest podany. Chętny musi posiadać zarówno własne konto bankowe, jak i numer telefonu oraz posługiwać się pocztą elektroniczną.
Promocyjną ofertę pożyczki za 0 złotych znajdziemy również w firmie VIA SMS. Zobowiązanie należy zwrócić do trzydziestu dni od podpisania umowy pożyczkowej. Osoby chcące ubiegać się o dodatkowe pieniądze powinny mieć ukończone dwadzieścia lat, nie mogą jednak być starsze niż siedemdziesiąt dwa lata. Warunkiem koniecznym jest także polskie obywatelstwo, posiadanie stałego źródła dochodu oraz nie może posiadać żadnych aktualnych zaległości w spłatach swoich zobowiązań.
Nieco nietypowo, ponieważ na trzydzieści pięć dni, możesz pożyczyć kwotę 1500 złotych w Pożyczkomacie.pl. Z dodatkowych pięciu dni więcej na spłatę mogą skorzystać osoby powyżej dwudziestego roku życia, które mogą wykazać się posiadaniem stałego źródła dochodu, a także nieposiadające żadnych zaległości z tytułu innych zobowiązań finansowych. Kandydat jest również weryfikowany w najpopularniejszych rejestrach – jeśli widnieje w Biurze Informacji Kredytowej lub w Krajowym Rejestrze Dłużników, pożyczka nie będzie mu przyznana.
Znacznie dłuższy termin spłaty pożyczki oferuje Flex Pożyczka. Kwotę 1500 złotych możesz w tym przypadku oddać nawet dopiero po sześćdziesięciu dniach od podpisania umowy. Tutaj pojawia się jeszcze jedno udogodnienie dla klientów, o którym pomyślał pożyczkodawca – nie zwracasz naraz całej, sporej sumy – jest ona podzielona na dwie równe części dla łatwiejszego spłacenia. Do otrzymania pieniędzy wystarczy mieć ukończone osiemnaście lat, trzeba wykazać się posiadaniem zdolności do czynności prawnych, trzeba również mieć otwarty swój własny rachunek bankowy.
Jeszcze jeden dzień więcej, a więc aż sześćdziesiąt jeden dni na spłatę pożyczki oferuje MoneyMan. W tym wypadku również nie jesteś zobligowany do spłacenia całej raty jednorazowo, kwota 1500 złotych podzielona jest na dwie równe części. Wymagania względem kandydatów są podobne, jak w przypadku poprzedniej firmy – konieczne jest posiadanie zdolności do czynności prawnym, ale również posiadanie własnego konta bankowego, posługiwanie się pocztą elektroniczną, korzystanie z własnego telefonu komórkowego oraz ukończone zaledwie osiemnaście lat.

POŻYCZKI DO 2000 ZŁOTYCH

Wśród szybkich pożyczek można znaleźć również te opiewające na nieco wyższą kwotę – 2000 złotych. Jedną z takich propozycji ma dla swoich klientów zupełnie za darmo ExtraPortfel. Okres spłaty zadłużenia jest standardowy, a więc wynosi równe trzydzieści dni. Pożyczkobiorca musi być obywatelem Polski, musi również mieć ukończone osiemnaście lat, nie może jednak być starszy niż siedemdziesiąt lat, a więc nieco mniej niż w poprzednich wymienionych przypadkach.
Podobną ofertę posiada również Szybka Gotówka. Darmowe 2000 złotych możesz uzyskać na okres trzydziestu dni kalendarzowych. Oferta skierowana jest do osób pełnoletnich, posiadających własny telefon komórkowy oraz indywidualne konto bankowe. Firma jednak pilnuje, aby ubiegający się o pożyczkę nie zalegali z żadnymi wcześniejszymi opłatami, figurowanie w rejestrach będzie jednoznaczne z odmową udzielenia świadczenia finansowego.
Credit.pl to kolejna propozycja dla poszukujących 2000 złotych w krótkim czasie. Darmowa pożyczka przysługuje przy jednorazowej spłacie do trzydziestu dni od pożyczenia. Ubiegać się o jej przyznanie mogą osoby pomiędzy dwudziestym pierwszym a sześćdziesiątym piątym rokiem życia. Osoba starająca się o pożyczkę musi posiadać zdolność do tak zwanych czynności prawnych. Nie może również zalegać z żadnymi płatnościami czy ze spłaceniem poprzednich kredytów lub pożyczek, nie może również znajdować się w BIK, BIG, KRD czy ERIF. Jak podkreśla sama firma, pożyczkobiorca nie może znać żadnych niesprzyjających okoliczności, mogących znacząco wpłynąć na czas spłacenia zobowiązania.

POŻYCZKI DO 2500 ZŁOTYCH

Nie brak na rynku firm, które oferują również darmowe pożyczki w kwocie 2500 złotych. Jedną z nich jest LendOn, proponujący pożyczkę w tej kwocie na standardowy okres jednego miesiąca. Aby skorzystać z pożyczki, trzeba mieć ukończone dwadzieścia trzy lata, ale nie więcej niż sześćdziesiąt pięć. Należy również być właścicielem własnego konta bankowego, a także dysponować własnym telefonem komórkowym. Klienci są sprawdzani pod względem wiarygodności oraz weryfikowana jest ich historia kredytowa w popularniejszych rejestrach dłużników. Osoby figurujące w takich rejestrach nie będą brani pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ofertę specjalną. Trzeba również posiadać polskie obywatelstwo.
Nie można przejść obojętnie również obok oferty Wandoo, jeśli potrzebujesz dodatkowego 2500 złotych niemal od ręki. Aby zdobyć te pieniądze na okres jednego miesiąca musisz mieć nie mniej, niż dwadzieścia lat i nie więcej, jak siedemdziesiąt. Musisz być także właścicielem rachunku bankowego, telefonu komórkowego. Nie możesz figurować w żadnym rejestrze dłużników, nie możesz mieć także zaległych płatności – historia kredytowa jest w przypadku Wandoo dokładnie sprawdzana.

POŻYCZKI DO 3000 ZŁOTYCH

Jeśli sądziliście, że w firmach pożyczkowych można zdobyć co najwyżej niewielkie kwoty do 1000 złotych, najlepszym dowodem na to, że rzeczywistość jest zgoła inna, jest oferta chociażby firmy Kuki. Z jej pomocą uzyskasz 3000 złotych całkowicie za darmo, jeśli będziesz w stanie spłacić jej w jednej racie najpóźniej trzydzieści dni po podpisaniu umowy pożyczkowej. W tym przypadku nie można mieć mniej niż dwadzieścia lat, ani więcej niż siedemdziesiąt pięć. Trzeba być także posiadaczem telefonu komórkowego oraz własnego konta bankowego. Pod uwagę będą brane jedynie wnioski osób posiadających polskie obywatelstwo oraz całkowitą zdolność do wszystkich czynności prawnych.
3000 złotych zupełnie za darmo oferuje swoim klientom również popularny i cieszący się ogromnym zaufaniem konsumentów Vivus. Oferta obowiązuje przy spłaceniu zadłużenia w przeciągu miesiąca. Uprawnionymi do skorzystania z propozycji są osoby w przedziale wiekowym między dwadzieścia a siedemdziesiąt osiem lat, posiadające obywatelstwo Polski. Chcący otrzymać te pieniądze muszą również mieć własny telefon komórkowy, a także otwarty rachunek bankowy.
Podobną ofertę można znaleźć także w NetCredit. Aby skorzystać z promocyjnej oferty należy spłacić zobowiązanie w nie więcej, jak trzydzieści dni kalendarzowych. Obostrzenia w tym przypadku są nieco mniejsze –wystarczy mieć polskie obywatelstwo, posiadać własny rachunek bankowy, a także znajdować się w przedziale wiekowym między dwadzieścia a siedemdziesiąt lat.

POŻYCZKI DO 10 000 ZŁOTYCH

Rekordową sumę, sięgającą nawet 10 000 złotych, można pożyczyć zupełnie za darmo od niezrównanej formy Wonga. Nad tego typu pożyczką trzeba się jednak dokładniej zastanowić, ponieważ spłata musi nastąpić regularnie i w terminie, nie później niż trzydzieści dni po zawarciu umowy z pożyczkodawcą. Oczywiście możliwości są w tym przypadku ogromne, jednak spore jest również zagrożenie – pożyczka jest darmowa jedynie w przypadku jednorazowej spłaty zadłużenia. Wonga oferuje jeszcze jedno, stosunkowo tanie rozwiązanie, dające znacznie większe szanse na powodzenie przedsięwzięcia. Chodzi o pożyczenie kwoty 1500 złotych na niestandardowe sześćdziesiąt dni, co jest stosunkowo długim okresem dla takiej kwoty. Całkowity koszt takiego zobowiązania wynosi jedyne 10 złotych za całą pożyczkę. Taka wysokość prowizji jest często akceptowalna przez konsumentów, a samorozwiązanie wybierane jest znacznie częściej.
Pożyczka Plus to również analogiczna oferta do poprzedniej, w której pieniądze można pożyczyć za symboliczną prowizję wynoszącą równe 10 złotych. Pożyczka jest na miesiąc czasu, po tym okresie konieczne jest zwrócenie jednorazowo całej sumy. Termin jest więc krótszy o połowę niż oferuje to Wonga. Do pożyczki mogą przystąpić osoby między dwudziestym pierwszym a siedemdziesiątym trzecim rokiem życia. Warunkiem koniecznym jest posiadanie stałego zatrudnienia, a także nieposiadanie żadnych zaległości w spłacaniu poprzednich ewentualnych zobowiązań czy niefigurowanie w rejestrze dłużników, który w przypadku tej firmy jest dokładnie sprawdzany.
Najważniejsze kwestie przy darmowych pożyczkach
W przypadku tak korzystnych ofert specjalnych nie można zapominać, że konieczne jest pilnowanie terminu spłaty. Promocja zawsze obowiązuje jedynie w przypadku terminowego spłacania zadłużenia. Jeśli spóźnisz się ze zwrotem pożyczonych pieniędzy, automatycznie rusza cała lawina dodatkowych kosztów, opłat i kar umownych, o których możesz przeczytać w zawieranej z konkretna placówką umowie pożyczkowej.